Tel:        093 884 9797 Hotline: 093 884 9797

Tìm kiếm

 
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn kiem toan, ke toan 0938849797
Kinh doanh kiem toan, ke toan 0938849797
 
Giá vàng
LoạiMua vàoBán ra
 
Tỷ giá
 
Số lượt truy cập

Văn bản

THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013
06/02/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Tag:

     

Văn bản khác