Tel:        0938172727 Hotline: 0938849797

Tìm kiếm

 
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh kiem toan, ke toan 0938172727
Tư vấn kiem toan, ke toan 0938849797
 
Giá vàng
LoạiMua vàoBán ra
SJC35,42035,480
Nhẫn ép vỉ35,42035,470
 
Tỷ giá
Bán
USD 21,120
GBP 35,599
HKD 2,732
CHF 23,993
JPY 206.89
AUD 19,768
CAD 19,230
SGD 16,917
EUR 29,261
NZD 18,208
Bat Thái Lan 663
Bat Thái Lan 3,548
 
Số lượt truy cập

Văn bản

THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013
06/02/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Tag:

     

Văn bản khác